Plåster på såren?


Idag kom det brev från Patientförsäkringen där följande går att läsa:
 
"Ersättning för patientskada
Du har som patientskadea anmält cancer i buken orsakat av utebliven behandling i samband med kirurgiskt avlägsnande av cancer i blindtarmen 2008-06-18 vid kirurgiska kliniken Hallands sjukhus, Halmstad.
 
Vårt ställningstagande
Vi har bedömt att det föreligger en fördröjd behandling i den mening som avses i patientskadelagen. 
 
Fördjöjningen förutan hade du fått räkna med en utvidgad operation som skulle gjorts 2008-06-18 samt en akut läknings- och behandlingstid på 1 månad. De följder i form av onödigt lidande, omoperationer samt kvarstående besvär som fördröjningen medfört har du rätt till patientskadeersättning för."
 
Vad ska vi säga om detta? Surt som fasen att det skulle behöva bli såhär. Vi hade rätt 2008. Vi skulle inte litat på vad de sa om att de tagit bort all cancer 2008 och läkares löfte om att allt var borta. Men vad kan man som patient göra i det läget?  Kopia på hela utredningen är skickid till verksamhetschefen  för kirurgiska kliniken i Halland. När skadan är skedd får vi i alla fall glädjas åt en liten upprättelse i och med att de faktiskt visar på att de inte gjorde tillräckligt samt att det kommer lite pengar som plåster på såren. Hade vi fått välja är vi dock rörande överrens om att riktiga plåster och korrekt vård hade varit att föredra...

cellsamt.blogg.se

Här kan ni följa mig och vad som händer framöver. Ska försöka hålla er uppdaterade med aktuella datum, frågor, prover och tankar. Antar att orken kommer vara varierande periodvis och därmed också inläggens mängd och längd.

RSS 2.0